top of page

Nav - dette er hersketeknikk

Jeg er verge for en mann i midten av sekstiårene. Han har levd et hardt liv og er bostedsløs. Om det er hans egen feil? Det er lett å si for de som selv er ressurssterke, sitter i egen bolig og har mat på bordet. Ikke alle har fått til det. For noen går det galt. Det er ikke nødvendigvis en unnskyldning, men ofte en forklaring. Rus og psykiatri hører sammen. Min klient er i den kategorien. Det har tatt fra ham alt.

Som hans verge plikter jeg å søke om blant annet stønad til livsopphold. Dette mens han står i kø for utredning før han får en uførepensjon. Er vi heldige rekker vi det før han blir alderspensjonist. Både Nav og jeg vet at han ikke kommer ut i jobb. At de velger å bruke tid og ressurser på en utredning blir nesten komisk. Men mat må han ha. Det må alle. Og vi har et system i Norge som skal sørge for at ingen sulter i hjel. Han har krav på sosialhjelp. Det er noen få kroner i måneden som gjør at han overlever.

Som verge søker jeg for ham. Til å begynne med gikk alt knirkefritt. Saksbehandleren var fenomenal. Jeg kunne ringe, jeg sendte mail. Hun fulgte opp. Min klient fikk penger punktlig hver måned. Men så, ny saksbehandler. Enda en ny. Og igjen. To år og et ukjent antall saksbehandlere senere er han ikke lenger et navn og et ansikt. Han er et saksnummer.

Han klager ikke. Det får han ikke til. Det er jeg som klager. Jeg ringer, men det er aldri noen som er tilgjengelig på telefon. Jeg må skrive brev. I stedet for vedtak som varer i noen måneder må det nå søkes hver måned. Og hver bidige måned sender Nav meg brev om innhenting av forskjellig dokumentasjon. Jeg tipper at tidsbruken og portoen de bruker på dette overgår beløpet han får til mat.

Og fordi de skal innhente ny dokumentasjon hele tiden, selv om det er innlevert tidligere, nye saksbehandlere tar seg ikke bryet med å lese historikk, så kommer vedtaket for sent. Ingen informasjon. Ingen penger. Ingen saksbehandler tilgjengelig. Ingen bryr seg.

Nav, dette er hersketeknikk. Dere kan ikke bestemme når brukerne deres skal spise. Min klient er blakk. Ny måned er påbegynt og han vet ikke når han får penger, eller om han i det hele tatt får. Likevel er han heldig. Han har en verge som ivaretar hans interesser. Det er med gru jeg tenker på alle de som ikke har noen til å hjelpe seg. Skal de stjele mat i butikken? Har Nav tenkt på det? Hvis ikke, gjør det. Nå. Og gjør noe med det!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page